فەرهەنگ

Absolute Error

بیرکاریهەڵەی ڕەها
ئامارهەڵەی ڕەها
کۆمپیوتەرهه‌ڵه‌ی ڕه‌ها، هه‌ڵه‌ی په‌تی