فەرهەنگ

access arm

کۆمپیوتەرباسکی ده‌ستپێگه‌یشتن، قۆڵی ده‌ستپێگه‌یشتن

له‌ دیسکلێخوڕدا، میکانیسمێکه‌ که‌ کرداری خوێندن و نووسین ده‌باته‌ پێش و پاشه‌وه‌