فەرهەنگ

application-oriented language

کۆمپیوتەرزمانی به‌کاربه‌ریخواز