فەرهەنگ

Appreciation

بیرکاریبەرزبونەوەی بەها
کۆمەڵناسیتێگەیشتن، دەرک کردن، نرخاندن، بایەخ پێدان