فەرهەنگ

Anthylli

ڕووەکئاتروپین

وشه‌یه‌کی فه‌رانسه‌یی یه‌ بۆ ئاوه‌ێته‌یه‌کی ژه‌هراوی که‌ له‌ ڕه‌گی چه‌ند ڕووه‌کێکی وه‌ک ئاترۆبیلادۆنا Atropa belladonna، (ست الحسن) ده‌ر ئه‌هێنرێت و بۆ کاری پزشکی به‌کاری دێنن و به‌تایبه‌تی بۆ گه‌وره‌ کردنه‌وه‌ی بیلبیله‌ی چاو، که‌م کردنه‌وه‌ ئاره‌ق و لیک و چاره‌سه‌ر کردنی قۆڵنج و بۆ سڕ کردن و کردنه‌وه‌ی ئێش و ئازاریش به‌ کار دێت.