فەرهەنگ

Attribute

گشتیسروشت، کەسایەتى، ڕەوشت، گێڕاندنەوە بۆ...
کورمانجیsifet
ئامارڕەوشت، ڕەوش
کۆمەڵناسیتایبەتمەندی، بگۆڕی چۆنی، بگۆڕی چۆنایەتی
کۆمپیوتەرتایبه‌تمه‌ندی، ئاكار، تایبه‌خۆ، پێناسه‌