فەرهەنگ

Balance

گشتیترازوو، هاوسەنگی، هاوسەنگ کردن
کورمانجیşihîn, mêzîn, terazî
پزیشکیتەرازوو، لەنگەر گرتن
بیرکاریهاوسەنگی، تەرازوو
ئابوریهاوسەنگی دەکات‎
یاسابەڵانس، تەرازوو، هاوسەنگ / scales
کۆمەڵناسیهاوسەنگی، هاوتەرازی، هاوکێشی، هاوسەنگێتی
کۆمپیوتەرهاوسه‌نگی، هاوتایی ، ته‌رازوو، هاوسه‌نگکردن، هاوتاکردن، هاوته‌رازکردن