فەرهەنگ

balanced error

کۆمپیوتەرهه‌ڵه‌ی هاوسه‌نگ

(خاوه‌نی شیمانه‌ “احتمال”ی هاوسه‌نگ و یه‌کسان)