فەرهەنگ

Barter

گشتیئاڵوگۆر کردن، پێ گوڕینەوە، ئاڵشت، ئاڵ‌ووێر، ئاڵ‌وگۆڕ
هاوواتاtrade, trade-off
بیرکاریئاڵشت، ئاڵوگۆڕکاری
ئابوریگۆڕینەوەی کەلوپەل، بازرگانی گۆڕینەوە
کۆمەڵناسیکڕین و فرۆشتن، مامڵەکردن، کڕین و فرۆشتنی، سەربەسەر