فەرهەنگ

BASIC

گشتیبناغەیی، بنەڕەتی، سەرەتایی / basic
کورمانجیbingehîn
هاوواتاfundamental
پزیشکیتفتی، تفت بێزیک: ماددەییەکە ڕەوشتی دژە ترشی هەیە
کۆمەڵناسیبناغە، بنچینە، بنەڕەت / basic
کۆمپیوتەربه‌یسیک