فەرهەنگ

Calculation

گشتیژمێرکردن، حساب کردن
کورمانجیhesab
هاوواتاcount, reckoning, account, bill
بیرکاریژماردن، حسابکردن، هەژمار، ژمێرە
کۆمەڵناسیحەسێب کردن، ژماردن، بەئەژمارهێنان
کۆمپیوتەرژمێركاری، ژماره‌كاری، ژماردن، هه‌ژماركردن