فەرهەنگ

Charge

گشتیگوناهبارکردن، تاوانباری، گومانبارکردن، تۆمەت، شەڵتاخ، بوختان، چەفتە،رخ، بایی، قیمەت، حەق، حەق‌دەس، مز، کرێ
کیمیابارگە