فەرهەنگ

Close

گشتینزیک، لە نزیک، بە توند و تۆڵى، کۆتایی، داخران (نەمانى کار و چالاکى)، داخستن، پێوەدان، کۆتایی پێهێنان
ئابوریدای ئەخات (بۆ حساب)، ئەبی بەستێت (بۆ گرێبەند)