فەرهەنگ

CMOS

کۆمپیوتەرCMOS، سی‌مۆس

complementary metal-oxide semiconductor نیمچه‌گه‌یه‌نه‌ری ئۆکسیدی کانزای ته‌واوکه‌ر. جۆره‌ ئامێرێکی ئه‌له‌کترۆنی