فەرهەنگ

codec

کۆمپیوتەرکۆدێک

coder-decoder

له‌ پێوه‌ندییه‌ دراوه‌یییه‌کاندا، ئامێرێک بۆ نهێنیبه‌ندیی هێما به‌راوردییه‌کان و گۆڕانیان به‌ ڕه‌نووسی و، گه‌ڕانه‌وه‌یان بۆ شێوه‌ به‌راوردییه‌ سه‌ره‌تایییه‌کان