فەرهەنگ

Coherent

کورمانجیhevgirtî
هاوواتاconsistent, cohesive
پزیشکیپێکەوە نووسان، پێکەوە لکان
کیمیاچوونیەک، یەکگرتوو
کۆمەڵناسیپەیوەندیدار، ئاشکرا، روون، پێکەوە بەستراو، پێکەوە لکێندراو، یەکپارچە، یەکگرتوو