فەرهەنگ

console

کۆمپیوتەرشێلمان، هه‌ڵگر، تاق، سه‌ردیوار