فەرهەنگ

Crack

گشتیدرز، قرتە، تەقە، هاڕە، گاڵتە، درز تێبردن، گاڵتە کردن، شکاندن
کورمانجیa: bizdîn, piçan, qetîn; b: derizandin; c: derzîn; d: derz, deriz, kelş, qelîştek, terk, tîş
هاوواتاa: to break, snap, tear, split, to burst, to be broken, to have a relapse; b: to split; c: to split; d: cleft, split, fissure, slit (in a glass, plate, etc.)
هەورامیقاژ
کۆمپیوتەرشكان، كراك