فەرهەنگ

Dash

گشتیتەقەڵ، پەلە کردن، هەڵپە کردن
کۆمپیوتەرکشته‌ک، ته‌قه‌ڵ