فەرهەنگ

DAT

کۆمپیوتەر(DAT)، دات

Data – درێژکراوه‌ و نیشانه‌ی دراوه‌په‌ڕگه‌، وه‌کوو په‌ڕگه‌ی ده‌ق له “DOS”‌دا و، په‌ڕگه‌ی ده‌نگی‌ـ وێنه‌یی له‌ “ڕاگه‌یێنه‌کان media”دا