فەرهەنگ

Data

گشتیزانیاری، ڕاستی
کورمانجیberat'e, berat / piece of news, information
کیمیادراو (ڕونکردنەوەکان)
بیرکاریزانیاری بەردەست، داتا
ئابوریبەیانات، زانیاری، بڵاونامە
ئامارزانیارییەک، زانیارییەکان / datum
کۆمپیوتەردراوه، داتا