فەرهەنگ

Default

گشتیبنەڕەت، کەمتەرخەمی، جێبەجێ‌نەکردن، درێخی
هاوواتاBase ,Principle ,grass-rots
ئابورینەدانەوە، پێ‌نەدانەوە
یاسانەچوونەوە، نەبوون، ئامادەنەبوون
کۆمپیوتەربنه‌ڕه‌ت، پێش‌هەڵبژاردە، دیفۆڵت