فەرهەنگ

Detail

گشتیدرێژەپێدان، دەستنیشان کردن (هەڵبژاردن)
یاسابە دوور و درێژی، درێژەپێدان
کۆمەڵناسیبەش، پاژ، لق،
کۆمپیوتەروردی، ورده‌کاری