فەرهەنگ

digital audio tape

کۆمپیوتەرشریتی ده‌نگیی ڕه‌نووسی، "دات"

جۆره‌ کاسێتێکی ده‌نگی بۆ تۆمار و بڵاوکردنه‌وه‌ی ده‌نگ به‌ شێوه‌ی “نهێنیبه‌ندیی ڕه‌نووسی”