فەرهەنگ

Dimension

گشتیدووری، پانتایی، ڕەهەند
کیمیادووری
کۆمەڵناسیپانتایی، قەڵەمڕەو، بەستێن، بوار، رەهەند، بوعد
کۆمپیوتەردووری، لا (پانی و درێژی و ئه‌ستووری)، لاکان، ڕاده‌، مه‌ودا، گرنگی