فەرهەنگ

Dogma

گشتیمەزهەب، دۆگما، باوەڕ، باوەڕی دینی، بیروباوەڕ، باوەڕان، دەمارگرژی، ڕێبازگرژی، ڕێبازتوندی، باوەڕگرژی (بنەڕەت: بە ڕێگای late Latin لە dogma یۆنانی "opinion"، لە dokein "باش دیاربوون، بیرکردنەوە")، بیروباوڕی ئاینی، برواگەی دەسەڵاتدار ، وشکەبا‌وڕی
هاوواتاDoctrine,Belief, Path