فەرهەنگ

Double

گشتیدوو ئەوەندە، دووان، بە دووان، دوو ئەوەندەى، دووانە، دووقات بوون، دووجار بوون
پزیشکیدووهێندە، جووت ، دوو
کیمیادووانە
بیرکاریدووانی، دووانە، دوو ئەوەندە ئەوەندە
یاسادووانە، دوولایی، دوو قۆڵی
کۆمپیوتەردووئه‌وه‌نده