فەرهەنگ

Energy

گشتیوزە
کورمانجیhêz û têhn
هاوواتاpower
پزیشکیوزە،گوڕ: دەسەڵاتی (توانستی) کارکردن
هەورامیهازی
کیمیاووزە
بیرکاریوزە
کۆمەڵناسیوزە، هێز، ورە، توانا،
کۆمپیوتەروزه