فەرهەنگ

GIF

کۆمپیوتەر١-"گیف"، فۆرماتی ناوبه‌ستی گرافیک ٢-جۆره‌ درێژکراوه‌یه‌کی په‌ڕگه‌

١- Graphics Interchange Format
٢- CompuServe raster graphics