فەرهەنگ

Help

گشتییارمەتی، کۆمەک، یارمەتیدان، کۆمەک کردن
کورمانجیa: Alîkarî; b: çare
هاوواتاb: cure, remedy, solution
هەورامییارمەتی
یاسافریارەسی، فریاکەوتن / assistance
کۆمپیوتەریارمه‌تی، ڕێنوێنی، هێڵپ