فەرهەنگ

Hidden Defect

یاساعەیبی نادیار، عەیبی شاراوە
کۆمپیوتەرخه‌وشی شاراوه‌