فەرهەنگ

Immoral Contract

ئابوریگرێبەندێک لەگەڵ ڕەوشتدا ناگونجێت
یاساڕێککەوتنی دژبە دابونەریتی گشتی ، پێکهاتنێکی دژ بە داب و نەریتی کۆمەڵایەتی