فەرهەنگ

Information

گشتیزانیاری، پرسگە
کورمانجیberat'e, berat
هاوواتا piece of news, data
هەورامیزانیاری
بیرکاریزانیارییەکان
ئامارزانیاری
یاسازانیاری، دەنگ و باس، هەواڵ ، زانیاری وەرگرتن ، هەواڵگەری ، پرسگە، ڕاگەیاندن، ڕاگەهاندن
کۆمەڵناسیزانیاری، ئاگایی، هەواڵ
کۆمپیوتەرزانیاری