فەرهەنگ

Insane

گشتیشێتۆکە
کورمانجیa: Aqilkurîn; b: devdîn, nehiş, dîn, şêt
هاوواتاa: Crazy, Insane; b: crazy, mad
کۆمەڵناسیشێت، دێوانە، بێ مێشک، شیت، نابەرهەست، هەست پێ نەکراو