فەرهەنگ

Insurance

گشتیزامن، بیمە
ئابوریبیمەکردن، دڵنیاکردن
یاسابیمە(وشەی فارسی)، ئینشورەنس(وشەی فەرەنسی) / assurance
کۆمپیوتەرپارێزه