فەرهەنگ

International Trade

بیرکاریبازرگانی نێودەوڵەتان
ئابوریبازرگانی نێودەوڵەتی، جیهانی
کۆمەڵناسیبازرگانی جیهانی، بازرگانی، نێودەوڵەتی