فەرهەنگ

Isolation

کورمانجیhavî
هاوواتاdetachment, separation
یاساکەنارگرتن، کەنارگری، وازهێنان، کەنارگیری، گۆشەگیری / loneliness
کۆمەڵناسیگۆشەگیری، جیایی، جیابوونەوە، دوورکەوتنەوە