فەرهەنگ

Mirror

گشتیئاوێنە، نەینۆک، نەینک، جام، نموونە، سەرمەشق، میناک،چوارچێوەی نێو دیوار کە وێنە یان ئاوێنەی لێ دادەنێن، بەشی ڕەنگینی باڵی باڵندە
کورمانجیa: aynik; b: eynik hêlî, helî, hîlî, nênik, qotî
کیمیائاوێنە
کۆمپیوتەرئاوێنه‌