فەرهەنگ

Mode

گشتیشێواز، چۆنیەتی، شێوە، ڕێگا، تەرز، ئاوا، ڕەنگ، چەشن، ڕێڕەو
کورمانجیceleb, awa, cûre, teher
هاوواتاmanner, way, method, fashion, Stem, Vein, Case
کیمیاباو
بیرکاریمۆد، باو، جۆر
کۆمەڵناسیچۆنیەتی، شێوە، ئەسلووب، رەوش، مۆدە
کۆمپیوتەردۆخ، بار، شێواز
رامیاریچۆنیەتی، مۆد