فەرهەنگ

Move

گشتیجووڵە، گواستنەوە، هەنگاو، جووڵاندن، جووڵە کردن، جووڵان
کورمانجیa: bizaftin, biziftin, bizawtin; b: dagerîn, dageriyan, dageryan
هاوواتاa: budge, stir; b: to turn, shift
هەورامیجمای، جووڵە
کۆمپیوتەرجووڵان