فەرهەنگ

Operating System

بیرکاریسیستمی کارپێکردن
کۆمپیوتەرسیسته‌می کارپێکردن، سیسته‌می کارا، سیسته‌م‌کارا، سیستەمی کارگێڕی