فەرهەنگ

PC

کۆمپیوتەر١- پی‌سی، کۆمپیوته‌ری که‌سی، کۆمپیوته‌ری خۆیی، پێژمێری که‌سی، پێژمێری خۆیی، ٢- پی‌سی، کۆمپیوته‌ری که‌سی، ٣-پی‌سی، ئای‌بی‌ئێم‌پی‌سی

٢- Personal Computer
هه‌رکام له‌و “گچکه‌پێژمێر”انه‌ی که به‌شگه‌ی‌ “IBM” دروستی کردوون .
٣- یه‌که‌مین زنجیره‌ی پێژمێره‌ که‌سییه‌کانی چێکراوی “IBM” .