فەرهەنگ

Process

گشتیقۆناغ، دۆخ، پڕۆسە، پێڤاژۆ
کیمیاکردار
بیرکاریکردە، کرار، شێواز، پرۆسە
ئابوریرێگای دروستکردن، شێوەی دروستکردن
کۆمەڵناسیرەوت، چۆنیەتی، پرۆسە
کۆمپیوتەرپرۆسه، چاره‌سه‌ر، ڕێکخه‌ر