فەرهەنگ

Protest for non- payment

یاساپرۆتێستی نەدانەوە

ئەگەر ڕۆژێک دانەوەی قەرزێک بە پێی قەواڵەیێکی بازرگانی بگات و قەرزەکە نەدرێتەوە، هەڵگری ئەو قەواڵەیە دەبێ لە ماوەیێکی دیاری کراوەدا قەرزار ئاگادار بکاتەوە بە دانەوەی ئەو قەرزە، ئەم شێوەی ئاگادار کردنەوە پێی دەگوترێت (پرۆتێستی نەدانەوە)