فەرهەنگ

Rehabilitation

پزیشکیشایستە کاری: گێڕانەوەی نەخۆشێک یان زیان لێ کەوتوویەک بۆ سەربازی کار لە دەست هاتوویی یان بۆ سەر کار لە باشترین جۆرێکدا کە بشێت و بە زووترین کات
یاسابایەخ پێدانەوە(بایەخ گێڕانەوە)