فەرهەنگ

Retention

پزیشکیگیران: ڕاگیرکردنی هەندێ شت لەناو لەشدا بۆ ماوەی درێژ کە بەئاسایی دەردەدرێنەوە بێ ڕاگیرکردن
یاساهەڵگرتن، پاراستن، هەڵگرتن