فەرهەنگ

Term

گشتی ‏وەرزی خوێندن، ‏زاراوە‎
کیمیازاراوە
بیرکاریڕادە، زاراو، زاراوە
ئابوریماوە. کات/ مەرج. کۆت
یاساماوە، مۆڵەت / period
کۆمەڵناسیخول، تێرم، زاراوە، بەش- پاژ، لایەن، رەستە، قۆناگێکی خوێندنی مەدرەسە،