فەرهەنگ

Trust

گشتیمتمانە،‏ سپاردە، بەرپرسیارێتی،‏متمانە پێ کردن، پشت پێ بەستن
کورمانجیewle, ewlehî, bawer
هاوواتاreliance, confidence
ئابوریئەمانەت
یاسامتمانە، باوەڕمەندی، باوەڕ، بڕوا / Confidence
کۆمەڵناسیتراست، تێکەڵەی چەند کۆمپانیا، ئەمانت، متمانە پێکردن، باور پێکردن