فەرهەنگ

unmute

کۆمپیوتەرنه‌کپاندن، کپنه‌کردن، ده‌نگبه‌ردان