فەرهەنگ

Upstream

گشتیبە پێچەوانەی شەپۆلی دەریا، پێچەوانەى ڕەوت، بەرەوژووری ڕووبار (بەپێچەوانەى ڕەوتى ئاوەوە)
کورمانجیfêza çem
کۆمپیوتەرسه‌رخستن، ڕه‌وتی به‌ره‌وبان، ڕه‌وتی به‌ره‌وسه‌ر، ڕه‌وتی به‌ره‌وژوور، ڕه‌وتبان، ڕه‌وتسه‌ر